KURSUTBUD OCH BOKNING

Kurser läggs upp kontinuerligt. 

Kurser


Skillnaden mellan spårkurs med flera deltagare och privatträning? Spårkurser innehåller två teoripass och två praktiska delar. Spårkurser är till för att föraren ska få redskap att lägga olika typer av spår beroende på vad som ska tränas på. Du lär dig problemlösning och föra hund i spår. Kursen är en grund för inspiration och förståelse. Hundarna får dock väntetid i bilen vilket kan påverka hundarnas energi. Därav är kurser mer till för att föraren ska utvecklas.
Privatträning innebär att du kommer och går spår som är förberedda av mig. Du får teoretisk genomgång och får gå spåren som är anpassade efter er som ekipage. Du får tips på hur du lägger spår hemma för vidare träning om så önskas. Hunden har här ofta lättare att fokusera på uppgiften utan att ha suttit i bil och laddat innan.

Lydnadskurser med fler hundar är nyttigt för den sociala biten för hundarna. Går även att boka privat om hunden är känslig för yttre störningar.